Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

09:25
That’s what I want. I want someone who smiles like an idiot whenever he talks about me. Someone who just can’t shut the fuck up about me.
— things I couldn’t tell you so i told the Internet instead (via helainetieu)
Reposted fromPoooly Poooly vianivea nivea
09:25
7827 0be6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianivea nivea
09:25
8254 1b0a
Reposted fromcountingme countingme vianivea nivea
09:23
7071 3da1 500

egobus:

character development 

09:17
2499 63d0
Reposted fromlowlife lowlife viaasz asz
09:17
6673 e01c 500

Where do broken hearts go?

09:15
09:12

destielfricklefrackle:

have you ever had to restart a song because you spaced out and weren’t appreciating it enough

Reposted frompannakojot pannakojot viadidlirnik didlirnik
09:11
1415 2ca9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadidlirnik didlirnik
09:11
Its scary that one day we’re going to have to live without our mother or father or brother or husband or wife. Or that one day we’re going to have to walk this earth without our best friend by our side, or them without us. Appreciate your loved ones while you can, because none of us are going to be here forever
— (via aazizam)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
08:56
7875 5779 500
08:55

January 28 2015

17:22
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja vianorth north

January 26 2015

19:59
-Jakoś sobie poradzę. -Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaCarmabelle Carmabelle
19:57
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viatutsade2 tutsade2
19:56
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" , J.Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viaperfectsense perfectsense
19:55
19:53
Czasem mam ochotę na miłość. A czasem na to, żeby ktoś mi zrobił dobrą minetę. Taki lajf.
19:53
19:52
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viaperfectsense perfectsense
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl