Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

19:15
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
19:05
19:04
19:04
6065 2436
19:04
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
19:03
19:03
19:02
.„Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć."
— .znalezione gdzieś w internecie
19:02
18:58
Reposted fromhalucynowa halucynowa

May 20 2018

20:00

February 03 2015

09:58

meepface:

i stress about stress before there’s even stress to stress about

Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka
09:36
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka
09:33
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacountingme countingme
09:32

vuelie:

wearing a blanket around the house like

image

09:31
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
09:28
1075 9258

saltwaterliving:

chaotic-genius:

oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god..

what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadidlirnik didlirnik
09:28
4671 2f1a
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadidlirnik didlirnik
09:25
Uważaj, czego pragniesz. Bo nawet jeśli to zdobędziesz, i tak okaże się, że chciałeś czegoś innego.
— Alex Kava
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
09:25
(…) gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś koło nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje nam się, że czas przecieka nam jak piasek przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromflesz flesz vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl